Bảng giá thi công ép cọc cừ thép U200, C200

STT

Quy cách cừ

Số kg/mét cừ

Đơn giá cừ

Đơn giá ép

Đơn giá nhổ

Giá ép và nhổ

1

Cừ thép U200 C200 dày từ (3.5 – 4mm)

8.24 – 9.42kg/m

13.700đ/kg

25.000 – 30.000đ/m

25.000 – 30.000đ/m

50.000 – 55.000đ/m

2

Cừ thép U200 C200 dày từ(trên 4.5mm – 5mm)

Trên 10.6 – 11.7kg/m

14.200đ/kg

25.000 – 28.000đ/m

25.000 – 28.000đ/m

50.000 – 55.000đ/m

3

Cừ thép U200 C200 dày từ(trên 5mm – 6mm)

Trên 11.77 – 14.1kg/m

15.000đ/kg

25.000 – 28.000đ/m

25.000 – 28.000đ/m

50.000 – 55.000đ/m

4

Cừ thép U200 C200 dày từ (trên 6.0 – 7.0mm)

Trên 14.1 – 16.4kg/m

15.700đ/kg

25.000 – 28.000đ/m

25.000 – 28.000đ/m

50.000 – 55.000đ/m

5

Cho thuê cừ

 

17000/m/tháng

 

 

 

5

Vận chuyển cừ thuê

 

1.500.000 – 2.500.000 /1c/300m dài cừ